Statybos užbaigimo proced?ros

Statybos užbaigimas. Pridavimas kontroliuojan?ioms institucijoms. Deklaracija apie statybos užbaigim?. Statybos užbaigimo aktas

 

Teikiame visas paslaugas, susijusias su statybos užbaigimo proced?romis vis? kategorij? statiniams. Susiteminame statytojo turim? projektin? medžiag?, pateikiame reikiam? dokument? s?raš?, parengiame reikiamus dokumentus ir atliekame statybos užbaigim?.

* Parengiame deklaracij? apie statybos užbaigim?

* Kai reikia patvirtiname deklaracij? statybos prieži?ros institucijose (VTPSI)

* Organizuojame statybos užbaigim? statybos užbaigimo aktu

Kadastriniai matavimai, adres? suteikimas pastatams ir butams, energinis sertifikavimas, garso (akustiniai) matavimai, privalomos geodezin?s medžiagos parengimas – visais klausimais patarsime. J?s nuspr?ste, kurias funkcijas perduosite mums, kuriuos dokumentus pateiksite patys.