Apie mus

?mon? ?kurta 1994m. balandžio 06d.

Kadastrini? matavim? srityje ?mon? prad?jo veikl? 2004-aisiais (Licencijos nr. G-905-(650)).?mon?je dirba ilgamet? darbo patirt? turintys, puikiai savo darb? išmanantys specialistai. Visada patarsime, pakonsultuosime klausimais, susijusiais su pastat?, inž.tinkl? kadastriniais matavimais, patalp? formavimu, ir t.t. Atliekame nesud?ting? ir neypating? statini? projektavimo darbus (rekonstravimas, kapitalinis ar paprastasis remontas). Rengiame nekilnojamojo turto formavimo projektus (turtini? objekt? sujungimas, padalijimas, amalgamavimas – perdalijimas). Rengiame pastat?, patalp? paskirties keitimo projektus, nauj? turtini? objekt? formavimo schemas.

M?s? siekis – iki minimumo sumažinti J?s? r?pes?ius ?registruojant nekilnojam?j? turt? NT registre.

Tikime, kad nuošird?s m?s? klient? atsiliepimai, ilgamet? patirtis, profesionalus poži?ris ? darb? leis lengvai ir sklandžiai bendradarbiauti. Smagu, kai klientai džiaugiasi  ir  rekomenduoja mus kitiems.

matavimai

Su pagarba,

J?s? Homo Novus