Kadastriniai matavimai

Pastat? (statini?) kadastriniai matavimai

Nekilnojamojo daikto kadastro duomen? nustatymo metu atliekami nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, parengiama ar papildoma (atnaujinama) kadastrini? matavim? byla, kurioje pateikti duomenys reikalingi nekilnojamojo daikto kadastro duomenims surašyti ? NT kadastr?, ar jau ?rašytiems pakeisti.

Mes J?s? paslaugoms, kai:

  • Pastatytas naujas pastatas. Paruošiame kadastrin? byl?, reikaling? pastato pripažinimui eksploatuoti ir nekilnojamojo daikto bei daiktini? teisi? ?registravimui.
  • Rekonstruotas esamas pastatas. Paruošiame kadastrin? byl?, reikaling? pastato pripažinimui eksploatuoti ir nekilnojamojo daikto bei daiktini? teisi? ?registravimui.
  • atliktas pastato vidaus patalp? perplanavimas kapitalinio ar paprastojo remonto metu – paruošiame byl? kadastro ir registro duomen? pakeitimui.
  • ne?registruoti NT registre seni pastatai kaimo vietov?je ir pastat? savininkas (ar naudotojas) nori atlikti notarin? veiksm?, t.y.  parduoti, paveld?ti, dovanoti pastatus.

Patalp? (but?) kadastriniai matavimai

Kai pastatas yra padalintas ? patalpas, kurios yra suformuotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, kadastriniai matavimai atliekami ir kadastro duomenys nustatomi patalpai, ne visam pastatui.

Mes Jums reikalingi, jei:

  • patalpos yra rekonstruotos, perplanuotos ir pakitimai ne?registruoti nekilnojamojo turto registre.
  • reikia suformuoti naujus atskirus turtinius vienetus, taip pat kei?iant patalp? paskirt?.
  • norite sujungti ar padalinti, ar prijungti dal? vien? patalp? prie kit? patalp?, ?registruot? NT registre.

Inžinerini? tinkl? ir statini?, susisiekimo komunikacij? kadastriniai matavimai

Atliekami tada , kai NT registre norima ?registruoti naujus inžinerinius tinklus ar statinius. Kadastro duomenims nustatyti užsakovas pateikia išpildom?j? – kontrolin? geodezin? nuotrauk?.

Rengiame vandentiekio, nuotek?, dujotiekio, šilumos tinkl?, aukštos ?tampos elektros linij?, gatvi?, geležinkeli?, hidrotechnini? statini?, sporto paskirties statini? kadastrini? matavim? bylas.

 

Dirbame visoje Lietuvoje.